Χρήσιμες Πληροφορίες

Δημόσιες Υπηρεσίες Δήμος Πάρου 21200-21222 Νάουσα 51220-51691 Μάρπησα 41214 Λέυκες 41617 Κώστος 29025 Αρχίλοχος 41173 Αγκαίρια 91283 Επαρχείο 24750 Βοήθεια στο Σπίτι 24862 Γραμμή Πολιτών Δήμου Πάρου 1562 ΔΕΠΑΠΑ-ΔΟΝΑ 22860 Δημοτική Αστυνομία 21022 Δημοτική Βιβλιοθήκη 28233 ΚΑΠΗ 24895 Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 24912-24735 Τμήμα Συγκοινωνιών 28142 Τράπεζες Αγροτική Παροικιά 22400-21847 Εθνική Παροικιά 21663-21298 Εθνική Νάουσα 51438 Εμπορική Παροικιά 21764-21066 Πειραιώς Παροικιά 21059-21164 Alpha Παροικιά 24810-24811 Alpha Νάουσα 53241-53242 Eurobank Παροικιά 23523 Πρώτες Ανάγκες Αστυνομία 23333 Αστυνομικός Σταθμός Νάουσας 51202 Αστυνομικός Σταθμός Μάρπησας 41202 Λιμεναρχείο Πάρου 21240 Πυροσβεστική 51999-52199 Κέντρο Υγείας 22500-1-2 Ιατρικό Κέντρο 22477-22410-1 Ιατρείο Αγκαιριάς 91277-92009 Ιατρείο Κώστου 23730 Ιατρείο Λευκών 41728 Ιατρείο Μαρμάρων 41065 Ιατρείο Μάρπησσας 41205 Ιατρείο Νάουσας 51216 Κτηνιατρείο 21228 Αλκυονη Περίθαλψη Άγριων Ζώων 22931 Άλλες Υπηρεσίες ΔΕΗ 22131 ΔΕΗ Βλάβες 21241 ΔΕΥΑΠ 25300-21670 ΔΟΥ Πάρου 24564-21238 Ειρηνοδικείο 21703 ΕΛΤΑ Μάρπησσας 41951 ΕΛΤΑ Νάουσας 51495 ΕΛΤΑ Παροικιάς 21236 ΙΚΑ 21339 Ο.Α. Αερολιμένας 91257 ΟΑΕΔ 23586 Ολυμπιακή Αεροπορία 21900-22511 ΟΤΕ 22135 ΟΤΕ Βλάβες 121 Υποθηκοφυλάκειο 21916