Ο σύλλογος


Στις 27/5 ιδρύθηκε ο σύλλογος με την επωνυμία «ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ‘ ΑΜΠΕΛΑΣ’ ΠΑΡΟΥ».

Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η περιοχή Αμπελά του δημοτικού διαμερίσματος Νάουσας του δήμου Πάρου της νήσου Πάρου του νομού Κυκλάδων.

 

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

Α) Η ανύψωση του πνευματικού και εν γένει πολιτιστικού επιπέδου των μελών του συλλόγου και των κατοίκων της περιοχής Αμπελά Πάρου.

Β) Η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που μπορούν να συμβάλουν στην πρόοδο της περιοχής του Αμπελά.

Γ) Η μελέτη, αξιολόγηση και εκτίμηση των προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους της περιοχής του Αμπελά και η επιλογή των πλέον πρόσφορων μέσων για την επίλυσή τους.

Δ) Η εποικοδομητική και ισότιμη συνεργασία των μελών του συλλόγου με τους κατοίκους της περιοχής του Αμπελά, το τοπικό συμβούλιο της περιφέρειας του δημοτικού διαμερίσματος Νάουσας του δήμου Πάρου και τους εν γένει συλλογικούς φορείς και όργανα του δήμου Πάρου.

Ε) Η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και η ενίσχυση κάθε δημιουργικής πρωτοβουλίας των μελών του συλλόγου και των κατοίκων της περιοχής του Αμπελά, που σχετίζεται με την τέχνη, τον αθλητισμό και εν γένει με κάθε πολιτιστικού περιεχομένου δραστηριότητα.

Στ) Η αξιοποίηση κάθε δυνατότητας για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής του Αμπελά.

Ζ) Η μέριμνα για την ψυχαγωγία των μελών του συλλόγου και των κατοίκων της περιοχής του Αμπελά, με την διενέργεια και διοργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών και λοιπών παρεμφερών εκδηλώσεων, σε αρμονία με την πολιτισμική κουλτούρα και τις παραδόσεις του τόπου.

Η) Η δημιουργία αθλητικού τμήματος, θεατρικής ομάδας, συγκροτήματος λαϊκών τοπικών χορών, χορωδίας και η εν γένει ενίσχυση πρωτοβουλιών που ευνοούν την ενασχόληση των νέων και των κατοίκων της περιοχής του Αμπελά με τις πολιτιστικές αυτές δραστηριότητες.

Θ) Η προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών μνημείων και χώρων του Αμπελά.

Ι) Η προστασία του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος.

Ια) Η καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και η ανάπτυξη αισθημάτων ευθύνης και ανιδιοτελούς προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο.

Οι σκοποί του Συλλόγου θα επιτευχθούν με την χρήση κάθε νόμιμου μέσου. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Α) Η ανάπτυξη κάθε είδους πολιτιστικής, αθλητικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας.

Β) Η ενώπιον των αρμοδίων Αρχών και φορέων παράσταση του συλλόγου και η συνεργασία με αυτούς.

Γ) Η οργάνωση διαλέξεων, συζητήσεων, συγκεντρώσεων,  εκδρομών, κινηματογραφικών και θεατρικών παραστάσεων και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων όπως επίσης η προκήρυξη διαγωνισμών και απονομής διαφόρων βραβείων.

Δ) Η δημιουργία πνευματικού κέντρου και βιβλιοθήκης με αναγνωστήριο.

Ε) Η έκδοση εντύπων, δημοσίευση άρθρων, μελετών κλπ., για την ευόδωση των σκοπών του συλλόγου.

Στ) Η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και με άλλους συλλόγους που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.